Podpíšte petíciu za zastavenie novej vlny migrácie!

Pakt o migrácii vytvára podmienky, ktoré umožnia masové presidľovanie obyvateľstva, najmä z rozvojového sveta na európsky kontinent

Podpíšete sa?

Čo sa v pakte nachádza?

Skryté nástrahy Paktu

Pakt o migrácii a azyle, ktorý Európska komisia predložila 23. septembra 2020, pripravuje pôdu pre politiku otvorených dverí pre masovú migráciu do Európy.

Týmto migračným paktom budú nedemokratické, technokratické elity v Bruseli implementovať zásady oznámené v nedemokratickom Marakéšskom pakte / Globálnom pakte OSN o migrácii (december 2018), ktorý nesprávne hlása, že každý človek má „právo na migráciu“.

Navrhovaný pakt EÚ o migrácii a azyle vytvorí pod zámienkou „zvýšenia bezpečnosti pre migrantov“ právne, logistické a politické podmienky, ktoré umožnia masové presídlenie obyvateľstva, najmä z rozvojového sveta na európsky kontinent. Na základe modelu Marakéšskeho paktu / Globálneho paktu OSN o migrácii sa Komisia snaží uľahčiť masovú migráciu, ktorá v bezprecedentnom rozsahu zaplaví Európu. Výsledkom bude potopenie Európy kolonizáciou a následná destabilizácia a prípadné vyhynutie európskych národov a kultúr.