EÚ dlaždí cestu pre masovú migráciu do Európy!

Pakt o migrácii vytvára podmienky, ktoré umožnia masové presidľovanie obyvateľstva, najmä z rozvojového sveta na európsky kontinent

Videá a média

Sociálne média